Varför hemjärn?

Järn är viktigt för många funktioner och processer i kroppen. Vi måste därför få i oss tillräckliga mängder järn från kosten, för att undvika att drabbas av låga järnvärden eller järnbrist. För låga nivåer av järn kan leda till en rad olika symtom som trötthet, utmattning, nedsatt immunförsvar och försämrad kognitiv förmåga som “hjärndimma” och försämrat minne. Järnbrist kan även kopplas till nedstämdhet och ångest. För barn är järnet extra viktigt, eftersom den växande barnhjärnan är i behov av järn för att kunna utvecklas normalt.

Men det är också viktigt att känna till att det finns olika typer av järn som har olika upptagsförmåga i kroppen. Dessa typer kallas för hemjärn och icke-hemjärn.

Hemjärn finns i animaliska produkter som kött, fisk, fågel och inälvsmat. Hemjärn absorberas i mycket högre grad, upp till 30%, jämfört med icke-hemjärn, som har ett betydligt lägre upptag på endast 2-10% generellt sett. [1]

Icke-hemjärn finns i vegetabiliska källor som grönsaker, spannmål, baljväxter, frön och nötter och absorberas alltså mindre effektivt än hemjärn. Hemjärn är även mindre känsligt för andra ämnen som finns i kosten och hämmas generellt inte av andra livsmedel. [2]


Fytinsyra

Som finns i t ex spannmål, baljväxter och nötter minskar upptaget av icke-hemjärn.


Kalcium

Som finns i t ex mejeriprodukter minskar upptaget av icke-hemjärn.


Polyfenoler

Som finns i t ex kaffe, te och vin minskar upptaget av icke-hemjärn.

Köttkonsumtionen har gått ned de senaste åren och med minskad köttkonsumtion kan det vara ännu svårare att få i sig tillräckligt med järn. Olika typer av köttsubstitut har blivit mer populära på senare tid och dessa är ofta järnberikade med icke-hemjärn, vilket kan innebära att järnupptaget i kroppen blir mycket lägre jämfört med för vanliga köttprodukter. [3]

Många järntillskott på marknaden idag är baserade på just icke-hemjärn och många upplever olika typer av biverkningar kopplat till magen från den här typen av tillskott. Hemjärn däremot är ofta bättre tolererat av magen och orsakar färre magbesvär än många tillskott baserade på icke-hemjärn. [4]


Järn är som tidigare nämnt viktigt för den växande barnhjärnan och det finns ett samband mellan järnbrist tidigt i livet och påverkad kognitiv förmåga i skolåldern. [5] Barn i dom yngsta åldersgrupperna (7-11 månader samt 1-6 år) rekommenderas 10 mg respektive 7 mg järn per dag av Livsmedelsverket, [6] vilket motsvarar järnmängden i ca 20-24 små köttbullar eller ca 1-1.5 kg broccoli. Mängden mat blir snabbt en faktor för den lite mindre aptiten. Samtidigt är det viktigt att följa Livsmedelsverkets riktlinjer kring järnintag, särskilt för barnens kognitiva utveckling men även för alla andra för att bibehålla sunda järnnivåer.

Låga järnvärden hos kvinnor är ett utbrett problem enligt flera studier. En dansk studie fann till exempel låga järndepåer hos 40% av de deltagande kvinnorna och en norsk studie som undersökte kvinnors järnnivåer fann helt tömda järndepåer hos 15% av de icke-gravida kvinnorna. [7] 5-20% av alla gravida kvinnor i västvärlden uppskattas dessutom ha järnbristanemi vilket är ett allvarligt tillstånd som kräver behandling. [7] Som kvinna är det alltså extra viktigt att säkerställa ett tillräckligt stort intag av järn genom kosten.

Våra unika och innovativa hemjärnspulver är helt baserade på hemjärn, för ett optimalt upptag i kroppen. Tack vare våra omsorgsfullt utvalda ingredienser håller våra produkter absolut högsta kvalitet så att du kan vara trygg i att du och din familj får i sig järn på ett skonsamt, effektivt och hälsomedvetet sätt. Alla behöver faktiskt en bra källa till järn!Referenser

[1] Hunt, J. R. (2003). Bioavailability of iron, zinc, and other trace minerals from vegetarian diets. The American Journal of Clinical Nutrition, 78(3), 633S-639S.